Trancevorm

Vormelique heeft de nieuwe logo voor Trancevorm gemaakt en vervolgens een compleet huisstijl. Het gaat om een bedrijf dat zich wilt specialiseren in verander/interim management. Ze kiezen daarbij voor de Agile aanpak. Agile staat voor flexibel, wendbaar, lenig. Hun aanpak bestaat uit een kort cyclische en interactieve werkwijze, snelle resultaten, adequaat inspelen op de snel veranderende eisen van de markt met als doel concurrentievoordeel te behalen en/of te behouden. Hun bedrijf zal de organisaties zo begeleiden tijdens veranderprocessen dat ze daarna zelf volgens het Agile gedachtegoed kunnen opereren.

www.trancevorm.nl